HJEM

Et besøg ved Danmarks vestligste punkt - Blåvandshuk - er en helt speciel oplevelse. Her er det 39 meter høje fyrtårn med til at give området sit særpræg. Hvis man er fugleinteresseret, findes her en lokalitet med de bedste iagttagelsesmuligheder. På stranden vil der året rundt gå folk, der søger efter det gyldne rav, mens andre blot nyder stedets stemning, der er lige fascinerende på alle tider af året.

På en tur fra Blåvand til Ho kører man gennem et stort fredet klit- og hedeterræn af stor landskabelig værdi. Her findes en afmærket travetur med mulighed for at bestige et par højdepunkter, hvorfra man har en storslået udsigt over et typisk klitlandskab. Mod syd ses halvøen Skallingen.


Der er vel få steder, hvor man på tilsvarende måde oplever lyset og himmelhvælvingen på en mere spændende måde med et altid vekslende lys.

Skallingen er en af Danmarks naturperler, og for at bevare den bedst muligt, har staten fredet området. Om sommeren går får og kreaturer på græs her.

Sidst i august finder det berømte Ho Fåremarked sted. Dette marked er årets højdepunkt i Ho, og tilstrømningen af mennesker den dag er ganske enorm. I Ho finder man den gamle landsbykerne med kirke, kro, præste-gård og landbrug, to feriecentre, campingplads og sommerhuse.


 


»Eventyrets Land« kaldte Thomas Lange landskaberne omkring Ho og Blåvand i 1800- tallet. Det er ikke uden grund, at dette udtryk lever i bedste velgående og benyttes for hele det enestående og særprægede naturområde, der i dag udgør den vestligste del af Varde kommune. Tidligere Blåvandshuk kommune.

Den gamle Blåvandshuk kommune var en af landets mindste, når det gælder befolkningstallet, idet der kun er 4200 fastboende, men arealmæssigt er det en af landets største.

De store skovområder er statsskove, der normalt er frit tilgængelige til fods. Andre store arealer er militært øvelsesområde, hvortil adgangen er begrænset. Skiltningen ved disse områder fortæller, hvor og hvornår færdsel er tilladt.

Landskabeligt er området et ganske ungt land, hvis udseende først og fremmest er udformet under den store sandflugt i forrige århundrede, da bevoksningen havde særdeles ringe vækstbetingelser. For godt 100 år siden gik befolkningen i gang med at dæmpe den ødelæggende sandflugt med et storstilet plantningsarbejde. Resultatet heraf er de vældige skovarealer, der helt har ændret landskabets karakter.


Blåvand ligger midt i ”Eventyrets land” - Danmarks største rekreative område med over 40 km hvid sandstrand, heriblandt nogle af Danmarks bedste badestrande. I området findes der store fredede områder med klitter, skove og heder samt statsejede skovområder. I mange af disse områder findes der afmærkede naturstier, der byder på rige muligheder for afstressende spadsere- og løbeture.

Af sportsmuligheder kan nævnes surfing, paragliding, mountainbike, tennis, ridning, minigolf, svømning, fiskeri, bowling.

I området findes desuden glaspusteri, keramikværksted samt ravsliberi.

I Ho ligger en absolut første klasses 18 hullers golfbane.